संत निळोबाराय अभंग

बहुतें आळीकरें – संत निळोबाराय अभंग – १२३२

बहुतें आळीकरें – संत निळोबाराय अभंग – १२३२


बहुतें आळीकरें ।
इनें वाढविलीं लेंकुरें ॥१॥
आहे आधिलाचि अभ्यास ।
नव्हे कोणाही उदास ॥२॥
अपत्य पाळवी ।
तया खाववी जेववी ॥३॥
निळा म्हणे घरीं ।
तया न विसंबे दारीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बहुतें आळीकरें – संत निळोबाराय अभंग – १२३२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *