संत निळोबाराय अभंग

भक्त करिती तैसा होय – संत निळोबाराय अभंग – १२३३

भक्त करिती तैसा होय – संत निळोबाराय अभंग – १२३३


भक्त करिती तैसा होय ।
ठेविला ठाय तया स्थळीं ॥१॥
पाचारिती भाविती जेथें ।
प्रगटे तेथें रुप धरी ॥२॥
जें जे उपचार करिती भक्त ।
ते ते स्वीकारित बाळापरी ॥३॥
निळा म्हणे भक्तांपाशीं ।
नाहीं यासी दुराग्रह ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्त करिती तैसा होय – संत निळोबाराय अभंग – १२३३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *