संत निळोबाराय अभंग

सदा सेवकांचा लाड – संत निळोबाराय अभंग – १२५२

सदा सेवकांचा लाड – संत निळोबाराय अभंग – १२५२


सदा सेवकांचा लाड ।
पुरवा करुनियां कोड ॥१॥
जेंवि कृपावंत माय ।
तान्हयाच्या धणी धाय ॥२॥
खाववा जेवव ।
लेणी लुगडींहि त्या पुरवा ॥३॥
निळा म्हणे दिवानिशीं ।
नेणा विसंबों तयासीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सदा सेवकांचा लाड – संत निळोबाराय अभंग – १२५२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *