संत निळोबाराय अभंग

अर्थ अवघेचि याचे हातीं – संत निळोबाराय अभंग – १२६०

अर्थ अवघेचि याचे हातीं – संत निळोबाराय अभंग – १२६०


अर्थ अवघेचि याचे हातीं ।
जया देऊं जे बोलती ॥१॥
तों ते तात्काळचि पावले ।
जगामाजी धन्य झाले ॥२॥
नाहींचि वेळ काळ गुंती ।
देतां रंक थोर नेणती ॥३॥
निळा म्हणे अवलोकनें ।
तोडिती भवांचीं बंधनें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अर्थ अवघेचि याचे हातीं – संत निळोबाराय अभंग – १२६०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *