संत निळोबाराय अभंग

अहो ऐका भाविक – संत निळोबाराय अभंग – १२६४

अहो ऐका भाविक – संत निळोबाराय अभंग – १२६४


अहो ऐका भाविक ।
संत आर्तक मुमुक्षु ते ॥१॥
शुध्दचर्या आचरण ।
हेंचि पूजन संताचें ॥२॥
नंलगे सांगावें मागावें ।
जाणती स्वभावें हदत ते ॥३॥
निळा म्हणे अकस्मात ।
भेटती संत भावशुध्दी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अहो ऐका भाविक – संत निळोबाराय अभंग – १२६४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *