संत निळोबाराय अभंग

आदि मग हे अनादि बोली – संत निळोबाराय अभंग – १२६७

आदि मग हे अनादि बोली – संत निळोबाराय अभंग – १२६७


आदि मग हे अनादि बोली ।
निशीनें प्रगटलीं सूर्यमहिमा ॥१॥
अर्थ याचा आणा चिता ।
मग विचारितां कळेल ॥२॥
कडूचि नसतां कैंचें गोड ।
उष्मेविण सुरवाड छायेचा ॥३॥
निळा म्हणे पुत्रेंविण ।
न शोभे बापण वायाणें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आदि मग हे अनादि बोली – संत निळोबाराय अभंग – १२६७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *