संत निळोबाराय अभंग

आधीं भक्त पाठी देव – संत निळोबाराय अभंग – १२६८

आधीं भक्त पाठी देव – संत निळोबाराय अभंग – १२६८


आधीं भक्त पाठी देव ।
प्रगटे भाव देखोनी ॥१॥
काचोळी पाठी कण ।
भूस निकण मग दाणा ॥२॥
आधीं तंतु पाठी वस्त्र ।
कनका अलंकार रुप करी ॥३॥
निळा म्हणे भक्ताविण ।
कैंचे देवपण देवासी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आधीं भक्त पाठी देव – संत निळोबाराय अभंग – १२६८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *