संत निळोबाराय अभंग

आपपर ते नोळखती – संत निळोबाराय अभंग – १२६९

आपपर ते नोळखती – संत निळोबाराय अभंग – १२६९


आपपर ते नोळखती ।
अवघाचि देखती विठ्ठल ॥१॥
पूर्ण होऊनि ठेलें काम ।
आत्माराम देह त्यांचा ॥२॥
विठ्ठल कानीं विठ्ठल घ्राणीं ।
विठ्ठल नयनीं मनामाजी ॥३॥
निळा म्हणे विठ्ठल अंगे ।
रंगले रंगे विठठलाच्या ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आपपर ते नोळखती – संत निळोबाराय अभंग – १२६९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *