संत निळोबाराय अभंग

उदार ऐसा न दिसेचि दृष्टि – संत निळोबाराय अभंग – १२७७

उदार ऐसा न दिसेचि दृष्टि – संत निळोबाराय अभंग – १२७७


उदार ऐसा न दिसेचि दृष्टि ।
पाहतांहि सृष्टी मज आतां ॥१॥
जयाचीया वचनें जीवा जीवपण ।
नुमसेचि शीवपण शिवा अंगीं ॥२॥
अविदयेसी अर्हता मावळे ।
बोध भानुउजळे प्रकाशीतु ॥३॥
निळा म्हणे दावी आनंदा आनंदु ।
भोगवी निजानंदु निजानंदा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

उदार ऐसा न दिसेचि दृष्टि – संत निळोबाराय अभंग – १२७७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *