संत निळोबाराय अभंग

उदार संत उदार संत – संत निळोबाराय अभंग – १२७८

उदार संत उदार संत – संत निळोबाराय अभंग – १२७८


उदार संत उदार संत ।
जया तैसा हेत पुरविती ॥१॥
अपार देणें अपार देणें ।
पावती पेणें वैकुंठीचें ॥२॥
न सरे ऐसें न सरे ऐसें ।
देती सहवासे निजात्मसुख ॥३॥
निळा म्हणे यांचिये पायीं ।
निज वस्ती देंई देवा मज ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

उदार संत उदार संत – संत निळोबाराय अभंग – १२७८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *