संत निळोबाराय अभंग

कळिच्या काळा नागवती – संत निळोबाराय अभंग – १२९३

कळिच्या काळा नागवती – संत निळोबाराय अभंग – १२९३


कळिच्या काळा नागवती ।
जिहीं विठ्ठल धरिली चित्तीं ॥१॥
तेचि देव झाले अंगे ।
अहंमोह ममतात्यागें ॥२॥
देहचि असोनि देहातीत ।
भोगीं अभोक्ते सतत ॥३॥
निळा म्हणे नामासाठीं ।
विठ्ठल सांठविला पोटीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कळिच्या काळा नागवती – संत निळोबाराय अभंग – १२९३

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *