संत निळोबाराय अभंग

काय त्यांचा महिमा वाणूं वारंवार – संत निळोबाराय अभंग – १२९४

काय त्यांचा महिमा वाणूं वारंवार – संत निळोबाराय अभंग – १२९४


काय त्यांचा महिमा वाणूं वारंवार ।
हरिभक्त थोर भूमंडळीं ॥१॥
ज्याचिये भेटीचें आर्त ब्रम्हांदिकां ।
पूज्य सकळ लोकां विश्वा झालें ॥२॥
यमधर्म वास पाहे नित्य काळ ।
म्हणे धन्य वेळ भेटती ते ॥३॥
निळा म्हणे सर्व भाग्यें चोजविती ।
रिध्दिसिध्दि येती वोळंगणे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

काय त्यांचा महिमा वाणूं वारंवार – संत निळोबाराय अभंग – १२९४

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *