संत निळोबाराय अभंग

कांहीं करी ना हा करवी – संत निळोबाराय अभंग – १२९५

कांहीं करी ना हा करवी – संत निळोबाराय अभंग – १२९५


कांहीं करी ना हा करवी ।
असोनि जीवीं जीवविहीन ॥१॥
संतचि ओळखती यासी ।
जाणतां आणिकांसी दुर्लभ ॥२॥
बुध्दीचिये पाठीं पोटी ।
न देखे शेवटीं बुध्दी तया ॥३॥
निळा म्हणे सत्ता याचि ।
न देखे विरंची आणी रुद्र ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कांहीं करी ना हा करवी – संत निळोबाराय अभंग – १२९५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *