संत निळोबाराय अभंग

गर्जविती भ्रगवदुणीं – संत निळोबाराय अभंग – १३०१

गर्जविती भ्रगवदुणीं – संत निळोबाराय अभंग – १३०१


गर्जविती भ्रगवदुणीं ।
सर्वदा वाणी नीतीघोषें ॥१॥
तेणेंचि पावन करिती जगा ।
भवभय भंगा पावउनी ॥२॥
भाग्याचे ते पावती तेथें ।
वसती जेथें हरिभक्त ॥३॥
निळा म्हणे त्यांच्या गोठी ।
ऐकतां कोटी सुखाच्या ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

गर्जविती भ्रगवदुणीं – संत निळोबाराय अभंग – १३०१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *