संत निळोबाराय अभंग

जिणे मरणें नाहीं आतां – संत निळोबाराय अभंग – १३०९

जिणे मरणें नाहीं आतां – संत निळोबाराय अभंग – १३०९


जिणे मरणें नाहीं आतां ।
हरीच्या भक्तां कल्पांती ॥१॥
त्याच्या ध्यानें तैसेंचि आलें ।
आपुला विसरले देहभाव ॥२॥
जडोनि ठेली अखंडता ।
एकात्मता हरिरुपीं ॥३॥
निळा म्हणे झाले संत ।
गुणातीत निजबोधें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जिणे मरणें नाहीं आतां – संत निळोबाराय अभंग – १३०९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *