संत निळोबाराय अभंग

जिहीं जोडिला विश्वासें- संत निळोबाराय अभंग – १३१०

जिहीं जोडिला विश्वासें- संत निळोबाराय अभंग – १३१०


जिहीं जोडिला विश्वासें ।
निज निष्ठेच्या मानसें ॥१॥
मुखें आळविले नाम ।
याचें धरुनियां प्रेम ॥२॥
बैसली आवडी ।
याच्या पापीं दिली बुडी ॥३॥
निळा म्हणे याच्या घरा ।
धांव करी येरझारा ॥४॥राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जिहीं जोडिला विश्वासें- संत निळोबाराय अभंग – १३१०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *