संत निळोबाराय अभंग

देखती लोचनीं – संत निळोबाराय अभंग – १३१९

देखती लोचनीं – संत निळोबाराय अभंग – १३१९


देखती लोचनीं ।
निजात्मया अनुदिनीं ॥१॥
त्यांच्‍या भाग्याचा तो महिमा ।
नेणे चतुर्मुख ब्रम्हा ॥२॥
हरीसंगें हरिचेंचि रुप ।
झाली भावना तद्रुप ॥३॥
निळा म्हणे अवलोकनें ।
तैसेचि झालें अंगे मनें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देखती लोचनीं – संत निळोबाराय अभंग – १३१९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *