संत निळोबाराय अभंग

देखती तें विठ्ठल रुप – संत निळोबाराय अभंग – १३१८

देखती तें विठ्ठल रुप – संत निळोबाराय अभंग – १३१८


देखती तें विठ्ठल रुप ।
वाचें विठ्ठल नामजप ॥१॥
तेहि विठ्ठल झाले अंगें ।
मोहममताविषयत्यागें ॥२॥
विठ्ठल कीर्ति लेइले अंगीं ।
विठ्ठल झाले भोगीं त्यागीं ॥३॥
निळा म्हणे विठ्ठल झाले ।
व्दैतभावातें मुकले ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देखती तें विठ्ठल रुप – संत निळोबाराय अभंग – १३१८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *