संत निळोबाराय अभंग

देव अंगें निराभास – संत निळोबाराय अभंग – १३२४

देव अंगें निराभास – संत निळोबाराय अभंग – १३२४


देव अंगें निराभास ।
भक्त रुपस चांगला ॥१॥
म्हणोनियां तें आणिती रुपा ।
दर्पणीं पहा पां जेवीं नभ ॥२॥
नामें रुपें मंडित केला ।
शृंगारिला अळंकारें ॥३॥
निळा म्हणे भक्त जनक ।
देव बाळक या हेतु ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देव अंगें निराभास – संत निळोबाराय अभंग – १३२४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *