संत निळोबाराय अभंग

देवासाठीं घेउनी जोग – संत निळोबाराय अभंग – १३२६

देवासाठीं घेउनी जोग – संत निळोबाराय अभंग – १३२६


वासाठीं घेउनी जोग ।
अवघचि भोग त्यजियला ॥१॥
तेचि एक बळिये गाढे ।
कांपे त्यापुढें कळिकाळ ॥२॥
आशा मात्र नाहीं ज्यांसी ।
शांतिसुखासी लिगटले ॥३॥
निळा म्हणे हरीच्या ध्यानें ।
गेले विसरोन देहभाव ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देवासाठीं घेउनी जोग – संत निळोबाराय अभंग – १३२६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *