संत निळोबाराय अभंग

धन्य त्याचा शुध्‍द भावो – संत निळोबाराय अभंग – १३२९

धन्य त्याचा शुध्‍द भावो – संत निळोबाराय अभंग – १३२९


धन्य त्याचा शुध्‍द भावो ।
आरधिला देवो पंढरीचा ॥१॥
धन्य त्यांचें जन्मकर्म ।
गाईलें नाम विठोबाचें ॥२॥
धन्य त्यांची देहक्रिया ।
आन उपाया नातळती ॥३॥
निळा म्हणे धन्य झाले ।
जे या गेले शरण हरी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

धन्य त्याचा शुध्‍द भावो – संत निळोबाराय अभंग – १३२९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *