संत निळोबाराय अभंग

नव्हो अविश्वासी तैसे – संत निळोबाराय अभंग – १३३३

नव्हो अविश्वासी तैसे – संत निळोबाराय अभंग – १३३३


नव्हो अविश्वासी तैसे ।
आधम जैसे कृतघ्न ॥१॥
केले उपकार ते संती ।
आठवूं चित्तीं प्रीतीनें ॥२॥
तेचि करिती साभिमानें ।
सत्य वचनें आपुलीं ॥३॥
निळा म्हणे न सांडू वाट ।
दाविली नीट संती ते ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नव्हो अविश्वासी तैसे – संत निळोबाराय अभंग – १३३३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *