संत निळोबाराय अभंग

भक्तांवीण देवालागीं – संत निळोबाराय अभंग – १३६०

भक्तांवीण देवालागीं – संत निळोबाराय अभंग – १३६०


भक्तांवीण देवालागीं ।
पुसतें जगीं कोण दुजें ॥१॥
नामहि नव्हतें रुपहि नव्हतें ।
कैसेंनि जाणतें कोण तया ॥२॥
परेहि परता परदेशीं होता ।
केला भक्तीं सरता आपुल्या बळें ॥३॥
निळा म्हणे तो देवसा केला ।
भक्तीं आणिला नामा रुपां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्तांवीण देवालागीं – संत निळोबाराय अभंग – १३६०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *