संत निळोबाराय अभंग

भाव भक्ती भाग्यवंत – संत निळोबाराय अभंग – १३६३

भाव भक्ती भाग्यवंत – संत निळोबाराय अभंग – १३६३


भाव भक्ती भाग्यवंत ।
तयां संत भेटती ॥१॥
येर ते भाग्यें जाती वायां न भजतां पायां संतांच्या वचनीं यांचे विश्वास धरिती ।
धन्य ते होती उभय लोकीं ॥२॥
निळा म्हणे या सज्जनापायीं ।
जीवभाव जिहीं समर्पिला ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भाव भक्ती भाग्यवंत – संत निळोबाराय अभंग – १३६३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *