संत निळोबाराय अभंग

भाग्यें जोडे सत्संगती – संत निळोबाराय अभंग – १३६२

भाग्यें जोडे सत्संगती – संत निळोबाराय अभंग – १३६२


भाग्यें जोडे सत्संगती ।
जरि होय हातीं सुकृती ॥१॥
भाव शूध्द संचित गांठीं ।
तरीच भेटी तयांसवें ॥२॥
शुध्दचर्या आचरण ।
लाभती चरण तरि हातीं ॥३॥
निळा म्हणे सज्जनसंग ।
देवा भाग दुर्लभ तो ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भाग्यें जोडे सत्संगती – संत निळोबाराय अभंग – १३६२

1 thought on “भाग्यें जोडे सत्संगती – संत निळोबाराय अभंग – १३६२”

 1. Someshwar Gajanan Mohite

  भाग्यें जोडे सत्संगती ।
  जरि होय हातीं सुकृती ॥१॥
  भाव शूध्द संचित गांठीं ।
  तरीच भेटी तयांसवें ॥२॥
  शुध्दचर्या आचरण ।
  लाभती चरण तरि हातीं ॥३॥
  निळा म्हणे सज्जनसंग ।
  देवा भाग दुर्लभ तो ॥४॥

  कृपया अर्थ सांगावा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *