संत निळोबाराय अभंग

रंगले ते संतसंगें – संत निळोबाराय अभंग – १३७७

रंगले ते संतसंगें – संत निळोबाराय अभंग – १३७७


रंगले ते संतसंगें ।
झाले अंगे शुध्द बुध्द ॥१॥
देवचि संत देवचि संत ।
आणिकांही करीत देवचि ते ॥२॥
कैंचें तेथें व्यवधान ।
ब्रम्ह सनातन पाववितां ॥३॥
निळा म्हणे न लभे देवा ।
आणिती भावा त्या संत ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

रंगले ते संतसंगें – संत निळोबाराय अभंग – १३७७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *