संत निळोबाराय अभंग

लाजोनियां समाधीसुख – संत निळोबाराय अभंग – १३७८

लाजोनियां समाधीसुख – संत निळोबाराय अभंग – १३७८


लाजोनियां समाधीसुख ।
ठाके अधोमुख हरिभेटी ॥१॥
म्हणोनियां रतले दास ।
करिती उल्हास नित्य नवा ॥२॥
ऐकोनियां नामावळी ।
धांवोनी कवळी ह्रदयीं त्या ॥३॥
निळा म्हणे जवळी ठाके ।
नेदी पारिखे दिसोंचि ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

लाजोनियां समाधीसुख – संत निळोबाराय अभंग – १३७८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *