संत निळोबाराय अभंग

हरावया कलीचे दोष – संत निळोबाराय अभंग – १४०३

हरावया कलीचे दोष – संत निळोबाराय अभंग – १४०३


हरावया कलीचे दोष ।
साच हे अंश श्रीहरीचे ॥१॥
म्हणोनियां सामर्थ्य अंगीं ।
वागविती जगीं निभ्रांत ॥२॥
भक्तिलेणें लेऊनियां ।
विचरती मायालाघवी ॥३॥
निळा म्हणे संदेह नाहीं ।
यदाथीं कांहीं त्रिसत्य ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

हरावया कलीचे दोष – संत निळोबाराय अभंग – १४०३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *