संत निळोबाराय अभंग

हरीचिया भजनें हरिचे जन – संत निळोबाराय अभंग – १४०४

हरीचिया भजनें हरिचे जन – संत निळोबाराय अभंग – १४०४


हरीचिया भजनें हरिचे जन ।
करिती पावन पतितांसी ॥१॥
ऐसा त्यांचा अगाध महिमा ।
निरुपमा तो न वर्णवे ॥२॥
देऊनियां परमार्थसिध्दी ।
पावविती पदीं श्रीहरीच्या ॥३॥
निळा म्हणे सत्संगसुख ।
गणितां अधिक् परमामृता ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

हरीचिया भजनें हरिचे जन – संत निळोबाराय अभंग – १४०४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *