संत निळोबाराय अभंग

संतवारें आलें वरी – संत निळोबाराय अभंग – १४१७

संतवारें आलें वरी – संत निळोबाराय अभंग – १४१७


संतवारें आलें वरी ।
चराचरीं धन्य तो ॥१॥
संत सेवा घडली ज्यासी ।
प्रसन्न त्यासी देव सकळ ॥२॥
संत वचनीं विश्वासला ।
पूज्य तो झाला त्रिभुवनीं ॥३॥
निळा म्हणे संतभेटी ।
निरसन कोटी संदेहा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संतवारें आलें वरी – संत निळोबाराय अभंग – १४१७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *