संत निळोबाराय अभंग

कोण तया लेखी – संत निळोबाराय अभंग – १४२९

कोण तया लेखी – संत निळोबाराय अभंग – १४२९


कोण तया लेखी ।
नाहीं विठठलीं ओळखी ॥१॥
करिती तितकें पोटासाठीं ।
गाणें नाचणें आटाआटी ॥२॥
कळा दाविती व्युत्पत्ति ।
चातुर्य जाणिवेची संपत्ती ॥३॥
निळा म्हणे संतापुढें ।
येतां लाजती ती माकडें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कोण तया लेखी – संत निळोबाराय अभंग – १४२९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *