संत निळोबाराय अभंग

जाणीवेचा झाला फुंद – संत निळोबाराय अभंग – १४३४

जाणीवेचा झाला फुंद – संत निळोबाराय अभंग – १४३४


जाणीवेचा झाला फुंद ।
भाग्य मंद नेणे तो ॥१॥
सांगतांहि न मानी हीत ।
करी आघात आपुल ॥२॥
मना आला अर्थ काढी ।
ओढे ओढे अहंतेचे ॥३॥
निळा म्हणे व्दैतबुध्दि ।
नये तो कधीं परिपाका ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जाणीवेचा झाला फुंद – संत निळोबाराय अभंग – १४३४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *