संत निळोबाराय अभंग

तुमच्या पायीं ठेविलें मन – संत निळोबाराय अभंग – १४४२

तुमच्या पायीं ठेविलें मन – संत निळोबाराय अभंग – १४४२


तुमच्या पायीं ठेविलें मन ।
एवढेंचि धन मजपाशीं ॥१॥
जरी हा देव दाखवाल ।
अभय दयाल वचनाचें ॥२॥
तरी हा प्राण ओंवाळीन ।
जीवें चरण न सोडीं ॥३॥
निळा म्हणे कृपा करा ।
यावरी धरा मजहातीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुमच्या पायीं ठेविलें मन – संत निळोबाराय अभंग – १४४२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *