संत निळोबाराय अभंग

तुम्ही संत दयाघन – संत निळोबाराय अभंग – १४४३

तुम्ही संत दयाघन – संत निळोबाराय अभंग – १४४३


तुम्ही संत दयाघन ।
आम्हां म्हणऊन विनवितों ॥१॥
सलगी केंली पायांपाशीं ।
करा अपराधासी क्षमा त्या ॥२॥
मी तों नेणतेंचि अपत्य ।
तुम्ही संत मायबाप ॥३॥
निळा म्हणे बोबडे बोल ।
बोलेन शिकवाल तुम्ही ते ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुम्ही संत दयाघन – संत निळोबाराय अभंग – १४४३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *