संत निळोबाराय अभंग

जिवलग माझे गडी – संत निळोबाराय अभंग २१

जिवलग माझे गडी – संत निळोबाराय अभंग २१


जिवलग माझे गडी ।
न गमे घडी तुम्हांविण ॥१॥
सांगा जे जे मनोरथ ।
पुरवीन आर्त तुमचें तें ॥२॥
नका आतां उदासीन ।
करुं मन मजवरी ॥३॥
निळा म्हणे हरि ऐसा ।
करी लालसा दासांची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जिवलग माझे गडी – संत निळोबाराय अभंग २१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *