संत निळोबाराय अभंग

करितां उसी हातां – संत निळोबाराय अभंग – २३४

करितां उसी हातां – संत निळोबाराय अभंग – २३४


करितां उसी हातां नये चेंडु गमाविला ।
धरुनि कानिं पाठिवरी बैसविती मुला ॥१॥
म्हणती म्हणे कीर ।
नाहींतरी घेंई फेर ॥२॥
अधिके अधिक्वरि साया घेऊं येती ।
गमावितां चेंडु हाल अवघेचि पहाती ॥३॥
निळा म्हणोनियां लावि लक्षडोळां ।
देईल हातीं चेंडु हरि कृपेचा कोवळा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

करितां उसी हातां – संत निळोबाराय अभंग – २३४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *