संत निळोबाराय अभंग

खेळों पंडखडे गे – संत निळोबाराय अभंग – २४१

खेळों पंडखडे गे – संत निळोबाराय अभंग – २४१


खेळों पंडखडे गे बैसोनि निवाडे ।
आधीं उचली एक मग दोनि घेंई पुढें ॥१॥
सावधान चालि गे नेमाचेचि झेलि ।
दोन तीन पांच सात सांडी येक उचली ॥२॥
नेदी लागो ढका दुसरियासि झोका ।
हळूचि घेंई उचलूनियां तरिच खेळ निका ॥३॥
निळा म्हणे हरि गे साक्ष निरंतरी ।
तोचि जाणे सर्व आहे तुज मजही माझारी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

खेळों पंडखडे गे – संत निळोबाराय अभंग – २४१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *