संत निळोबाराय अभंग

तरिच पिंग्या गोडि गे – संत निळोबाराय अभंग – २४२

तरिच पिंग्या गोडि गे – संत निळोबाराय अभंग – २४२


तरिच पिंग्या गोडि गे लावोनि आंग मोडी ।
नाहीं तरी परती सर म्हणती जा घांगडी ॥१॥
फिरविसी मान जरी हरीतें लक्षून ।
तरीच खेळ रुचेल तुझा मानवती जन ॥२॥
राये उभी नीट गे होउनियां धीट ।
नाहींतरी झोंके खातां म्हणती फटफट ॥३॥
निळा म्हणे श्रीहरि गे आठवी अंतरीं ।
तरीच पिंगा मानेल जगा धन्य म्हणती नारी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तरिच पिंग्या गोडि गे – संत निळोबाराय अभंग – २४२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *