संत निळोबाराय अभंग

वांटुनियां गडी चेंडु – संत निळोबाराय अभंग – २५१

वांटुनियां गडी चेंडु – संत निळोबाराय अभंग – २५१


वांटुनियां गडी चेंडु मांडियेली फळी ।
मेलासी धांवतां कान्हो नाटोपेचि बळी ॥१॥
येईल चेंडू हातारे ।
हरिसी शरण जातां ॥२॥
पाडिल्या लगोया जेणें तेणेंचि नेला डावो ।
वाउगीची शीणती येरें धांवतां गेले पावो ॥३॥
निळा म्हणे शरण गोपाळा जांई करीं तातडी ।
तरीच चेंडु येईल हातां पांगविसी गडी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वांटुनियां गडी चेंडु – संत निळोबाराय अभंग – २५१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *