संत निळोबाराय अभंग

मी तों नेणें याची – संत निळोबाराय अभंग – २६३

मी तों नेणें याची – संत निळोबाराय अभंग – २६३


मी तों नेणें याची लीळा ।
अकळकळा खेळ खेळे ॥१॥
पुढील सूचना जाणोनियां ।
आधींच उपाया करुनी ठेवी ॥२॥
निमित्य दावूनियां आणिकाचें ।
आपणचिं त्याचें रुप धरी ॥३॥
निळा म्हणे नवल पोटीं ।
वाटे शेवटीं मग कळे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मी तों नेणें याची – संत निळोबाराय अभंग – २६३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *