संत निळोबाराय अभंग

सरलियां खेळा गे – संत निळोबाराय अभंग – २६४

सरलियां खेळा गे – संत निळोबाराय अभंग – २६४


सरलियां खेळा गे म्हणती अवघ्या बाळा ।
आरते आरती करुं नंदाच्या गोवळा ॥१॥
हाचि जीव प्राण सोयरा सज्जन ।
ओवाळितां यासि बाई निवे तनुमन ॥२॥
करुनियां आरतीं पंचप्राण ज्योती ।
मिळोनियां सकळां बाळा श्रीमुख पाहाती ॥३॥
निळा म्हणे वेगळे धन्य पर्वकाळ ।
साधला हा आजि येथें आळवूं गोपाळ ॥४


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सरलियां खेळा गे – संत निळोबाराय अभंग – २६४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *