संत निळोबाराय अभंग

हरीच्या पायीं विश्वासलें – संत निळोबाराय अभंग – २६५

हरीच्या पायीं विश्वासलें – संत निळोबाराय अभंग – २६५


हरीच्या पायीं विश्वासलें ।
सवंगडे झाले म्हणउनी ॥१॥
दिवस रातीं नव्हतां तुटी ।
सांगती गोठी आलोकिका ॥२॥
ब्रम्हांनदें खेळती खेळ ।
करिती कल्लोळ गीतवादयें ॥३॥
निळा म्हणे निर्भय चित्तें ।
नाणती काळातें निजदृष्टी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

हरीच्या पायीं विश्वासलें – संत निळोबाराय अभंग – २६५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *