संत निळोबाराय अभंग

देतां शिव्या हांसो – संत निळोबाराय अभंग – २७२

देतां शिव्या हांसो – संत निळोबाराय अभंग – २७२


देतां शिव्या हांसो लागे ।
निंदा श्लाघ्ये ऐकोनी ॥१॥
करिती त्यांचे असघेंचि गोड ।
करुनि कोड स्वीकारी ॥२॥
जेवितां देती उष्टावळी ।
घाली कवळी मुखींचि त्या ॥३॥
निळा म्हणे धणीवरि धाले ।
म्हणे मी पावलों पाहुणेर ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देतां शिव्या हांसो – संत निळोबाराय अभंग – २७२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *