संत निळोबाराय अभंग

राजा जाय तिकडे – संत निळोबाराय अभंग – २८९

राजा जाय तिकडे – संत निळोबाराय अभंग – २८९


राजा जाय तिकडे ऐश्वर्य संपत्ती ।
वैभवें चालती समागमें ॥१॥
वसे वनामाजी तेथें सर्व सिध्दी ।
घेऊनि समृध्दी वसतीपाशीं ॥२॥
नाहीं उणें धनावस्त्रा आणि भूषणा ।
अन्ना काष्ठा जीवना तृणा सैन्या ॥३॥
निळा म्हणे देवा तुम्ही लक्ष्मीवर ।
उभे कटीं कर जयापाशीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

राजा जाय तिकडे – संत निळोबाराय अभंग – २८९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *