संत निळोबाराय अभंग

भेटावया भक्तजनां – संत निळोबाराय अभंग – २९३

भेटावया भक्तजनां – संत निळोबाराय अभंग – २९३


भेटावया भक्तजनां ।
उभाचि राणा पंढरीचा ॥१॥
अवलोकितो दिशा चारी ।
येती वारकरी ज्या पंथें ॥२॥
आलियाचा राखें मान ।
करीं समाधान यथाविधि ॥३॥
निळा म्हणे दोषा खंड ।
चुकवी दंड यमाचा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भेटावया भक्तजनां – संत निळोबाराय अभंग – २९३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *