संत निळोबाराय अभंग

सांगतां महिमा पंढरीचा – संत निळोबाराय अभंग – २९२

सांगतां महिमा पंढरीचा – संत निळोबाराय अभंग – २९२


सांगतां महिमा पंढरीचा ।
अपार वाचा वेदांचिये ॥१॥
सहजचि क्षेत्रा जाईन म्हणतां ।
धांवे सायुज्यता सामोरी ॥२॥
विठ्ठल राज देखतां दिठी ।
वास वैकंठी तेचि क्षणीं ॥३॥
निळा म्हणे आलिगंन ।
देतां समाधान जिवशिवा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सांगतां महिमा पंढरीचा – संत निळोबाराय अभंग – २९२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *