संत निळोबाराय अभंग

वीटे साजिरीं पाउलें – संत निळोबाराय अभंग – २९७

वीटे साजिरीं पाउलें – संत निळोबाराय अभंग – २९७


वीटे साजिरीं पाउलें ।
कटीं कर विराजलें ॥१॥
तेचि आठवती मनीं ।
चित्त राहिलें चिंतनीं ॥२॥
तुळशीहार पदकें माळा ।
रुपाकृति घनसांवळा ॥३॥
निळा म्हणे वेधल्या वृत्ती ।
आनु कांहींचि त्या नेणती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वीटे साजिरीं पाउलें – संत निळोबाराय अभंग – २९७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *