संत निळोबाराय अभंग

विठोजी कृपेचा सागर – संत निळोबाराय अभंग – २९८

विठोजी कृपेचा सागर – संत निळोबाराय अभंग – २९८


विठोजी कृपेचा सागर ।
दीनबंधु करुणाकर ॥१॥
म्हणोनियां स्तवित संत ।
होऊनि याचे चरणीं रत ॥२॥
उपेक्षूनियां न सांडी कोणां ।
शरणातां थोरां लहानां ॥३॥
निळा म्हणे धरिलें हातीं ।
तया मग न सोडी कल्पांतीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठोजी कृपेचा सागर – संत निळोबाराय अभंग – २९८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *