संत निळोबाराय अभंग

सहज गेलो पंढरपुरा – संत निळोबाराय अभंग – ३०७

सहज गेलो पंढरपुरा – संत निळोबाराय अभंग – ३०७


सहज गेलो पंढरपुरा ।
विश्वंभरा भेटीसी ॥१॥
तो हा उभा विटेवरी ।
देखिला श्रीहरी जगदात्मा ॥२॥
ज्याचिये तेजें धवळलें नभ ।
हा जगदारंभ अंगकांति ॥३॥
निळा म्हणे ब्रम्हादिकां ।
व्यापक लोकां सकळां जो ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सहज गेलो पंढरपुरा – संत निळोबाराय अभंग – ३०७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *