संत निळोबाराय अभंग

राहिला उभा विटेवरी – संत निळोबाराय अभंग – ३१०

राहिला उभा विटेवरी – संत निळोबाराय अभंग – ३१०


राहिला उभा विटेवरी ।
भक्तकैवारी म्हणउनी ॥१॥
जे जे येती ज्या ज्या भावें ।
तें त्यां दयावें न बोलतां ॥२॥
भुक्ति मुक्ति वांटी एका ।
लाविल्या फुका रिध्दिसिध्दी ॥३॥
निळा म्हणे सर्वाधिकारी ।
प्रेमभांडारी भक्त केले ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

राहिला उभा विटेवरी – संत निळोबाराय अभंग – ३१०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *